När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)

SOU 2021:8_Vol. 1

SOU 2021:8_Vol. 2, bilagor

Remisslista Tandvårdsbetänkande SOU 2021:8

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 1 september 2021.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 16 maj 2021.

Skicka synpunkter till: Roshan Tofighi

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden .

Remissmöte kommer att hållas den 15 april klockan 9.30–11.00
Anmäl er i kalendariet på vår hemsida eller här.

 

Sammanfattning av remissen

Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa i befolkningen (dir. 2018:16).

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem.

Utredningen presenterar sina bedömningar och förslag avseende hela tandvårdssystemet, tandvård till barn och unga vuxna, tandvård till vuxna utan särskilda behov samt till vuxna med särskilda behov.

Utredningen föreslår att principen att den som har det största behovet ska ges företräde till tandvården ska föras in i tandvårdslagen. Tandvårdslagen föreslås även innehålla principer för tandvårdens organisering.

 

Remissvar

Svar kommer att publiceras här.