Funktionsrätt Sveriges remissyttrande- nationell insamling av registeruppgifter