Slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården