Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

Läs remissen här

Läs missivet här

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Utbildningsdepartementet senast 22 april 2020.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 6 april 2020.

Skicka synpunkter till: Monica Klasén McGrath

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:

För att bättre kunna möta behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter föreslås förändrade krav i förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen i syfte att säkerställa studenternas kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I syfte att säkerställa studenternas kompetens inom kunskapsområdet sex och samlevnad föreslås förändrade krav i grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.

 

Remissvar

Svar kommer.