Funktionsrätt Sveriges yttrande över Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildning

Yttrande promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH)