Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar, Ds 2011:18

Läs remissen

Läs Handikappförbundens remissyttrande

Sista svarsdatum

2011-06-22
(Vi avger vårt yttrande till Socialdepartement senast 2011-07-01)

En förbundskonferens om remissen hålls fredagen den 17 juni (inbjudan skickas ut separat).

Sammanfattning

Den 11 april presenterade Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson de förändringar regeringen planerar att göra inom socialförsäkringen. Handikappförbunden har varit starkt kritiska till flera av de reformer som gjorts under senare år inom socialförsäkringen. Många andra har också riktat hård kritik mot regeringen för bland annat rehabiliteringskedjan som orsakar att människor blir utförsäkrade. När nu socialförsäkringsministern föreslog ett antal korrigeringar, var vår spontana reaktion att åtgärderna är för ringa och att de inte kommer att träda i kraft förrän till nästa årsskiftet. Under tiden kommer fler att utförsäkras. Vi har nu möjlighet att mer ingående kommentera förslagen som sänts ut på remiss.

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein
Telefon: 08-546 404 34 
E-post: Mikael Klein