Remissvar från Funktionsrätt Sverige – På lika villkor SOU 2017 43