Svar: Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 och PM Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

PM Viss smittbärarpenning

PM Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

Remissbrev

Bilaga till PM Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning

 

Funktionsrätt Sveriges handläggare är Monica Klasén McGrath

Sammanfattning av remissen:

I denna förordning finns bestämmelser om undantag från bestämmelsen om sjukpenning i förebyggande syfte i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken och från bestämmelsen om ansökan i 110 kap. 4 § samma balk när det gäller ärenden om sjukpenning i förebyggande syfte