Svar: Promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning S2019/04168/FST

PM Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Remissmissiv Pm Personlig assistans för samtliga hjälpmoment

Skicka synpunkter till: Mikael Klein

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:
I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande när det gäller hjälp med andning och sondmatning.

Vidare föreslås att hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller andning och sondmatning.