Funktionsrätt Sveriges-yttrande Promemoria – Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga