Promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga