Svar: Promemorian behov av hjälp med andning och sondmatning S2019/000767/FST

PM Behov av hjälp med andning och sondmatning

Sammanfattning av remissen:

Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp i Socialdepartementet. I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Äldre bestämmelser föreslås gälla för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet