Svar: Promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)

Läs remissen här

Läs missivet här

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process.
Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen
I februari 2022 fick bokstavsutredaren Sofi Nyström i uppdrag att ta fram förslag på reglering av privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt eller delvis offentligt finansierade vården.

Förslagen ska komplettera de författningsförslag som har lagts fram i prop. Ökad kontroll i hälso- och sjukvården (prop. 2021/22:260).

Bakgrunden är bland annat en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som visar att personer med privata sjukförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att ha större vårdbehov än skattefinansierade patienter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också konstaterat att det finns risker för patientsäkerheten om patienter med större behov får vänta längre för att få tillgång till vård, när personer med mindre behov kan köpa sig före.

Utredaren föreslår:

  • att en privat vårdgivare som har avtal med en region om att bedriva offentligt finansierad vård inte ska få erbjuda sådan vård som avtalet med regionen omfattar även till patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring.
  • att en region inte ska få lämna över uppgifter om att bedriva vård till en privat vårdgivare som erbjuder sådan vård som avtalet med regionen omfattar också till patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring.
  • att en privat vårdgivare som tar emot patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring inte ska få remittera till den offentligt finansierade vården.

Slutligen föreslår utredaren att IVO ska få förelägga en privat vårdgivare som bryter mot bestämmelserna att vidta åtgärder för att följa dessa.