Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB SOU 2022:31

Läs remiss och missiv här

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 17 oktober 2022.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 30 september 2022.

Skicka synpunkter till Agneta Söder

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
VAB-utredningen har sett över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen har varit att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.

Remissvar

Svar kommer att publiceras här.