Funktionsratt-Sverige-remissvar-Rätt och lätt SOU 2022-31, S2022-02803