Svar: Remiss angående uppföljning av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Regeringen har nu färdigställt sina svar på frågor (list of issues) från FNs övervakningskommitté inför det förhör som ska hållas med Sverige i början av april 2014.

Övervakningskommittén har också tagit fram ett utkast till allmänna kommentarer (general comments) om artikel 9 tillgänglighet och artikel 12 likhet inför lagen i konventionen som är förslag till hur rättighetsartiklarna ska tolkas.

Diskussionerna på remissmöte den 9 januari 13.00-16.00 utgör underlag för våra skriftliga kommentarer till övervakningskommittén.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Jyrwall Åkerberg och Mia Ahlgren