Remissvar över allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram