Svar: Remiss av Boverkets rapport: Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Sammanfattning

Boverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder.

 

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren