Svar: Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)

Sammanfattning

Remissen är begränsad till kapitel fem, Digitaliseringens möjligheter behöver uppmärksammas inom skola och undervisning.

Begränsningen hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren