Remiss av förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Läs Föreskriftsförslaget här

Läs Remisspromemorian här

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) senast den 12 april 2019.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 2 april.

Skicka synpunkter till: mia.ahlgren@funktionsratt.se

 

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen
Förslaget om föreskrifter är en del av genomförandet av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Det kompletterar lagen (2018:1937) och förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service som började gälla 1 januari 2019.

Föreskrifterna innehåller förslag till bestämmelser som rör bland annat definitioner och hur tillgänglighetsredogörelser som ska finnas på offentliga webbplatser ska utformas.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 maj 2019.

 

 

Remissvar

Svar kommer.