Svar: Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

Läs remissen

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

PTS avser att utfärda föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal.

PTS ger därför möjlighet för den som vill att yttra sig över förslaget till föreskrifter och allmänna råd samt konsekvensutredningen.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 404 52