Återinförande av begreppet normalt förekommande arbete