Funktionsrätt Sveriges remissvar – Tillitsdelegationen SOU 2018_47 och SOU 2018_48