RTPs remissvar avseende betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012 6