Remiss avseende Framtidens högkostnadsskydd i vården, SOU 2012:2

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 2012-03-01!

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 2012-03-15.

Läs Handikappförbundens remissyttrande

Läs Psoriasisförbundets remissyttrande

Läs Personskadeförbundet RTP:s remissyttrande

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett färre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Obs! Remissmöte för att diskutera betänkandet, kommer att hållas onsdagen den 22 februari kl 13.00-15.00 i Sundbyberg om det finns tillräckligt stort intresse hos förbunden. Anmäl deltagande till maryanne.ronnersten@hso.se. Ingen separat inbjudan kommer att skickas ut.

Sammanfattning

Bo Könberg har lett Vårdavgiftsutredningen, som den 16 januari presenterade sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår bland annat att högkostnadsskyddet för vårdavgifter och läkemedel slås ihop i ett gemensamt tak. Vidare föreslås att en årlig indexreglerad höjning av taket sker.

Läs remissen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/184087

Läs Handikappförbundens utspel när utredningen presenterades: http://www.hso.se/press/Senaste-nytt/Konberg-pa-ratt-spar-men-hjalpmedel-behover-ocksa-ett-hogkostnadsskydd/

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten

E-post: maryanne.ronnersten@hso.se