Svar: Remiss avseende FunkA-utredningen: Sänkta trösklar – högt i tak, SOU 2012:31

Läs remissen

Läs missivet

Läs tillägsdirektivet

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

FunkA-utredningen har följts av många förbund, som också haft en direkt dialog med utredaren. Handikappförbundens expert i utredningen har varit Anna-Lena Krook, FUB. Utredningen lämnade detta sitt huvudbetänkande i juni. Vår ambition var att avge ett tidigt yttrande och att innan sommaren skicka ut ett utkast på remissyttrande till förbunden. Detta har tyvärr inte hunnits med, vilket också fördröjt denna remissavisering.

 

Sammanfattning

Utredningen föreslår att de nuvarande formerna för lönesubvention, bland annat lönebidrag, ersätts med två typer av stöd, lönestöd för utveckling och lönestöd för trygghet. Taket för lönestödet höjs från nuvarande 16 700 kr till 19 800 kr. Samhalls nuvarande ersättning från staten föreslås avskaffas och ersättas med samma stöd som till andra aktörer. Den nuvarande arbetslivsinriktade rehabiliteringen hos Arbetsförmedlingen får i utredningen skarp kritik, och en rad åtgärder föreslås för detta, bland annat en ny tillsynsmyndighet. En kraftig satsning på SIUS-konsulenter föreslås också, som ska upphandlas externt av Arbetsförmedlingen.

Utredningen har fått ett tilläggsdirektiv om att utreda bland annat regelverket om stöd till arbetshjälpmedel som ska presenteras den 28 december 2012.

 

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34