Remiss avseende Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden SOU:2012:75

Läs remissen

Läs missivet

Högprioriterad! Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och behöver få in del av medlemsförbundens synpunkter senast den 2013-02-11

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 2013-02-25

Tisdagen den 22 januari kl. 13 – 16 har vi remissmöte. Anmäl vid intresse deltagande till roger.marklund@hso.se

 

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

[eventuellt kort info om redan gjorda utspel, inbjudan eller tips om möten eller evenemang som har betydelse för remissen]

Sammanfattning

Utredningens uppdrag är att göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet.

I detta delbetänkande behandlas frågor om prissättning, leverans- och tillhandahållandeskyldigheten och vissa övriga frågor av betydelse för öppenvårdsapotekens verksamhet.

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten
Telefon: 08-546 404 20