Svar: Remiss: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Sammanfattning

Boverket önskar synpunkter på rubricerat förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd till Boverkets byggregler, BBR, med tillhörande konsekvensutredning på bifogad svarsfil.

Materialet finns på Boverket webbplats www.boverket.se där även extramaterial som de hänvisar till i konsekvensutredningen kommer att finnas nedladdningsbart.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren