Svar: Remiss: Förslag till upphävande av Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade (JvSFS 2008:5)

Sammanfattning

Kommissionen förväntas besluta om förordning om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) avseende Tillgänglighet för funktionshindrade under sommaren 2014. Förordningen kommer att ange att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015 i medlemsstaterna. Genom denna förordning upphävs även kommissionens beslut 2008/164/EG, vilket omfattar den nu gällande TSD Tillgänglighet för funktionshindrade.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren