Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om upphävandet av Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008 5)