Inspel till frågelista till FN 2018

Inspel med förslag till frågelista till Sverige inför nästa rapportering skickat till FN:s övervaktningskommitté för Funktionsrättskonventionen i juli 2018