SnabböversättningFrågelista

SnabböversättningFrågelista

Snabböversättning till svenska av det dokument som skickats till FN:s övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen med inspel till frågelista i juli 2018