Svar: Remiss om departementspromemorian Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Sammanfattning

I denna promemorian lämnas förslag främst avseende anpassningsbidraget inom ramen för det statliga bilstödet. Förslagen syftar bl.a. till att åstadkomma förutsättningar för en bättre konkurrens mellan utförare av fordonsanpassningar.

 

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein