Svar: Remiss om en kommunallag för framtiden SOU 2015:24

Läs missivet

Läs remissen

Remissyttranden ska lämnas till Finansdepartementet senast de 30 oktober.

Anmälan till remissmöte på Handikappförbunden den 16 september klockan 13.00-15.00 lämnas till roger.marklund@hso.se

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade den 23 mars 2015 sitt betänkande ” En kommunallag för framtiden.” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.

Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren