Remissvar En kommunallag för framtiden SOU 2015 24