Svar: Remiss om sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård m.m.

Sammanfattning

Djurskyddsproblem kan ibland uppmärksammas av personal från andramyndigheter än kontrollmyndigheten för djurskydd. Två personalkategoriersom kan komma i kontakt med djurskyddsproblem hosdjurhållare är personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten,bl.a. eftersom kontakter med patienter och klienter ofta innebär storinsyn i enskildas privatliv och hemmiljö. Personalen kan få kännedomom djurskyddsproblem i tjänsten t.ex. vid hembesök eller när vårdtagareoch brukare besöker vårdcentraler, sjukhus eller socialkontor.

Handläggare på Handikappförbunden

Sofia Karlsson