Svar: Remiss om Sveriges Konsumenters strategi för digitala tjänster

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Generellt gynnar nya digitala tjänster konsumenterna som får fler möjligheter genom ett större utbud på en ofta global marknad. Digitalisering av olika tjänster och produkter kan göra konsumtion enklare men ställer ofta integritets- och säkerhetsfrågor på sin spets. Den digitala vardagen består av en mängd olika tjänster, tillämpningar, verktyg och affärsmodeller som alla har betydelse för konsumenten och för utformningen av konsumentpolitiken.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren