Remissvar till Sveriges Konsumenter, Digitala tjänster