Betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nationellt system för kunskapsbedömning SOU 2016 25