Promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor