Svar: Remiss: SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid

Läs remissen

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Utredningens förslag i korthet:
– Två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag
– En informationshantering som utgår från individens behov
– En informationshantering som stödjer tillgänglighet, säkerhet och skyddet för den personliga integriteten
– En informationshantering som bidrar till bättre resultat för individer i behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst
– En informationshantering som stödjer yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete.Handläggare på Handikappförbunden

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten