Remiss: Utkast till översättning av rekommendationer från kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs remissen

Läs originalet på engelska

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 16 januari 2015!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 19 januari 2015

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Språktjänsten inom Regeringskansliet har tagit fram ett utkast till översättningen av rekommendationer från FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Gå särskilt igenom och lämna synpunkter inom de områden som ni är mest berörda av. Syftet från departementet är att kvalitetssäkra översättningen.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren