Samspel för hälsa, SOU 2018:80

Läs remissen här

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 17 april 2019.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 2 april 2019.

Skicka synpunkter till: Sofia Karlsson eller till Intressepolitisk chef

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen
Utredningen utgår från den variation som i mer än trettio år präglat svensk sjukfrånvaro. Den tar också avstamp i uppfattningen att hälso- och sjukvården i samarbete med andra aktörer, i första hand arbetsgivare, kan höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och kan påverka sjukfrånvaro i positiv riktning.

 

Remissvar

Svar kommer.