18-12-11 Yttrande över betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar