Svar: SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämföresetjänst för tandvård (S2015/06302/FS)