yttrande över avsnitt 8.2 betänkandet Samling för skolan