Remissyttrande För en god och jämlik hälsa – Folkhälsopolitiskt ramverk SOU 2017 4