Funktionsrätt Sveriges remissvar av Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027, Dnr U2022-03951