Styrkraft i funktionshinderpolitiken SOU2019:23

Läs betänkandet här

Läs missivet här

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Kulturdepartementet senast 29 november 2019.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 5 oktober 2019.

Skicka synpunkter till: mia.ahlgren@funktionsratt.se

 

Remissmöte

Tid: 25 september klockan 9.00 – 12.00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 A, 4 trappor, Sundbyberg

Anmälan till remissmöte (https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/remissmote-styrkraft-i-funktionshinderspolitiken/)

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen är högprioriterad. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som medlemsförbunden bestämt på vår kongress. Vi skriver vårt gemensamma yttrande i en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av rättigheter.

 

Remissvar

Svar kommer.