Remissvar från Funktionsrätt Sverige på Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU2019_23

Remissvar från Funktionsrätt Sverige på Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU2019_23